!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Senaste nytt:

Inbjudan - Historien om Tullstugan

Publicerad: 2018-09-04 | Uppdaterad: 2018-09-04

Välkommen! 

Anmälan: monika.kageryd@gmail.com (senast 20/9)

 

Hälsningar/ Styrelsen Brf Tullstugan 3

 

Lokal söker hyresgäster

Publicerad: 2018-09-04 | Uppdaterad: 2018-09-04

Nu söker föreningen bostadsrättsföreningen Tullstugan 3 nya hyresgäster till lokalen på Tullgårdsgatan 10 (bottenplan).

Inflyttning 1 januari 2019.

 

För fler bilder och mer information om lokalen kontakta: 

Johnny Korhonen på tel 070-727 4947 eller email Johnny.korhonen@kwpa.se 

 

/ Styrelsen

 

Sommarbrev 2018

Publicerad: 2018-06-23 | Uppdaterad: 2018-06-28

Nu sitter sommarbrevet uppe i varje éntre. 

Vänligen ta er tid att läsa det. I brevet tar vi upp det senaste och vad vi alla bör tänka på nu under sommaren när vi vistas allt mer på balkonger och ute på gårdarna.

 

Bildresultat för sommarbrev

Hälsningar

Styrelsen

Plantering i trädgården

Publicerad: 2018-06-02 | Uppdaterad: 2018-06-03

I april påbörjade trädgårdsmästaren arbetet med plantering på den östra innergården. Tyvärr har det blivit förseningar med leveransen av grävmaskinen, jord och plantor och av den anledningen har arbetet stannat av.

Enligt planen ska rabatterna bestå av träd och blommor och vi i styrelsen hoppas på att arbetet kommer igång så att det blir klart så snart som möjligt.

                                       

Hälsningar 

Styrelsen

 

 

 

Uthyrning via Airbnb

Publicerad: 2018-06-02 | Uppdaterad: 2018-06-02

Senaste tiden har det inkommit frågor gällande uthyrning.

Styrelsen vill påmmina alla i föreningen om att det inte är tillåtet att hyra ut sin bostad via Airbnb eller liknande tjänster/förmedlingar.

Ansökan om andrahandsuthyrning ska alltid gå via styrelsen. Fyll i blanketten som ligger under dokumentarkiv och skicka in via e-mail till styrelsen för godkännande.

 

Hälsningar

Styrelsen

 

 

Eldningsförbud

Publicerad: 2018-06-02 | Uppdaterad: 2018-06-03

Eldningsförbud i Stockholms län

 

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Stockholms län. Hög brandrisk råder i skog och mark.

 

Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj och varar tills vidare. Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Grillning fritt i naturen är inte heller tillåten. Grillning är endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Var också försiktig med cigarettfimpar och till exempel verktyg som kan slå gnistor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar i ett myndighetsmeddelande allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.

 

Tänk på beslut är taget gällande att det inte är tillåtet att grilla på balkongen eller i våra trädgårdar.

 

Hälsningar

Styrelsen

Dina personuppgifter

Publicerad: 2018-06-02 | Uppdaterad: 2018-08-26

Vårt skydd och hur vi hanterar dina personuppgifter

Styrelsen för Tullstugan 3 värnar om medlemmarnas och hyresgästernas personuppgifter och har alltid eftersträvat en hög nivå av skydd av den personliga integriteten. 25 maj 2018 trädde GDPR-lagstiftningen i kraft vilket innebär att integritetsskyddet för EU:s medborgare stärks, bland annat genom reglering av hur personuppgifter får lagras och användas.

 

Styrelsen välkomnar den nya lagstiftningen och vi har intensifierat vårt arbete inom området för att anpassa oss till den nya lagstiftningen.Vi i styrelsen tecknar bland annat Personuppgiftsbiträdesavtal med Fastighetsägarna Service som hanterar våra avgifts- och hyresinbetalningar, vi rensar våra arkiv på dokument som inte behöver sparas och ser över hur vi ytterligare kan säkra att inga obehöriga får tillgång till personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen vid eventuella frågor.

 

Hälsningar

Styrelsen

 

Östra trädgården- Nytt!

Publicerad: 2018-05-10 | Uppdaterad: 2018-05-13

Pågående plantering i den östra trädgården.

För ökad trivsel och för att trädgårdarna ska hållas i ett fint skick och har nu trädgårdsmästarna påbörjat arbetet med att plantera nya plantor och träd. Anledningen till det är att fylla ut tomrummet efter de två stora träden som vi fick ta ner pga storleken både på kronan och rotsystemet som i förlängningen kunde innebära risker. 

Arbetet med planteringen kommer att ta några veckor men resultatet väntas bli vackert och samtidigt hållbart. För övrigt pågår det årliga underhållningsarbetet så som hamling av träd på östra och västra gården.

 

Hälsningar 

Styrelsen

Bollek i trädgårdarna

Publicerad: 2018-05-10 | Uppdaterad: 2018-05-13

Våren är äntligen här och med det kan vi vistas ute på gårdarna vilket syftet är.

Men (!) vi i styrelsen vill uppmärksamma er på förhållningsreglerna vad gäller bollekar i trädgårdarna. Bollspel för stora barn är inte tillåtet pga av slitage på gräs och buskage samt ljudnivån som kommer med den typen av lekar som stör övriga i föreningen. Om något är oklart kring förhållningsreglerna vänligen läs handboken eller kontakta styrelsen. 

Använd gärna utemöblerna men ställ tillbaka de där de ska stå och torka gärna av efter er. På så sätt skapar vi en trädgård där alla kan vara men med hänsyn till varandra ser vi till att vi håller den i ett gott och inbjudande skick. 

 

Hälsningar

Styrelsen

 

 

Möbler i soprum

Publicerad: 2018-04-21 | Uppdaterad: 2018-04-23

I veckan har det uppdagads att någon på västra gården har slängt möbler och annat skräp som enligt reglerna inte får kastas i soprummet.

Detta måste upphöra! Vänligen var uppmärksam på om någon slänger sånt som inte ska slängas i soprummet då det tillkommer dyra merkostnader vid sopavhämtningen för föreningen vilket betyder att vi alla får betala för det. Sedan en tid tillbaka finns tydliga hänvsningar på dörrarna till soprummen om vad som får slängas i soprummet. 

Hälsningar

Styrelsen

 

Utbyggnad av tunnelbana

Publicerad: 2018-04-21 | Uppdaterad: 2018-04-23

Mark och miljödomstolen:

Kungörelse kring ansökan om grundvattenbortledningen i samband med utbyggnad av tunnelbana mellan Kungsträdgården och Nacka och söderort.

Ta gärna del av informationen i dokumentet från Nacka Tingsrätt  som ni hittar under dokumentarkiv.

 

Stockholms Läns Landsting och SL har lagt ut filmer som beskriver arbetet och framtiden med nya tunnelbanan:

http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Nya-tunnelbanan/Nyheter/2018/01/Tva-nya-filmer-om-nya-tunnelbanan/

 

https://www.youtube.com/watch?v=fGuAJWYu1bQ

 

 

Hälsningar

Styrelsen

 

 

 

 

Igår var det årsmöte

Publicerad: 2018-04-20 | Uppdaterad: 2018-04-21

Under gårdagen 19/4 höll vi i bostadsrättsföreningen Tullstugan 3 årstämma i gemensamhetslokalen på kajen.

Tack till er som kom och deltog på mötet.

 

Styrelsen under kommande år:

Elisabeth Morris Elenbring, Ordförande

Fredrik Erlandsson, Vice ordförande

Monika Kageryd, Sekreterare

Carl-Henrik Arosenius, Suppleant

Sophie Uppvik, Ledamot

Juan Copovi Mena, Ledamot

Aime Laur, Kassör

Ann-Cathrin Eklund, Suppleant

Ny för i år! Fredrik Andström, Suppleant

 

Valberedning:

Ola Flink (sammankallande)

Annika Steenberg

Gilla Wiklund

Vi vill tacka Göran Byqvist som avslutade sitt uppdrag som suppleant för insatsen under åren och att vi i föreningen fått tagit del av hans kunskaper.

Årsredovisningen för 2017 hittar ni under dokumentarkiv i menyn till vänster. 

Hälsningar

Styrelsen

Dokumentarkiv

Publicerad: 2018-04-05 | Uppdaterad: 2018-04-05

Det är bra att veta att: 

Under rubriken Dokumentarkiv i menypanelen till vänster hittar du blanketter för andrahandsuthyrning, uppdaterade handboken, nyckelrekvisitionen och annan viktig information som rör oss alla i föreningen. 

 

Hälsningar 

Styrelsen

Inbrott

Publicerad: 2018-03-22 | Uppdaterad: 2018-04-19

Styrelsen vill informera om att det under vecka 12, 2018 varit inbrott i två lägenheter på Ljustergränd - högst upp i fastigheten.

Vi uppmanar alla boende att vara vaksamma om okända personer vistas i trapphuset!

Vi rekommenderar alla boende att se över låsen till ytterdörren samt att skaffa haklås/låskåpa om ni inte har det (går att köpa hos låssmed). När ni lämnar lägenheten lås alltid båda låsen för att göra det svårt för tjuven att bryta sig in och minska risken att göra vår förening till något attraktivt för inbrottstjuvar.

mvh

Styreslen

 

Trögt att öppna och stänga dina fönster?

Publicerad: 2018-03-05 | Uppdaterad: 2018-03-25

 

Är dina fönster och balkongdörr tröga att öppna och stänga?

Många i föreningen upplever det emellanåt. 

Genom att smörja och ta hand om fönsterna förlänger vi dess livslängd och funktion.

Att hålla dina fönster i gott skick både funktionellt och utseendemässigt är bra.

Beslagen bör rengöras och smörjas minst en gång varje år. Använd vattenfri olja när du smörjer gångjärn och öppnings- och stängningsbeslag ex på produkt är CRC5-56 eller liknande som finns i järnhandel och byggvaruhus. Se också till att tätlisterna hålls rena och hela.

Viktigt att smöra/spreja i hela låsanordningen. I låst läge och upplåst läge samt i "hålen" på kortsidan/ dörrkanten av dörren.

 

 

Årsmöte 2018

Publicerad: 2017-11-23 | Uppdaterad: 2017-12-10

Till alla medlemmar: 

19/4 kl. 19.00 håller BRF TUllstugan 3 årsmöte 2018 i gemensamhetslokalen. 

Välkommen!

Råttor är inga önskade gäster…

Publicerad: 2017-10-14 | Uppdaterad: 2017-10-14

Råttor trivs där det finns människor.

Vi har senaste tiden sett några stycken ströva fritt på våra gårdar. Fokus nu är att effektivt bekämpa råttorna så att vi blir av med dom och med det förebygga mot skador som de tyvärr orsakar. Anticimex har i oktober lagt ut råttgift på olika betesstationer på våra innergårdar som ska följas upp och utvärderas i november 2017.

 

Hälsningar

Styrelsen

Cykelrensning

Publicerad: 2017-10-05 | Uppdaterad: 2018-01-09

Cykelrensning – inne och ute!  Oktober/ November 2017

Det står många cyklar i cykelrum och på gårdarna. En del av dessa tycks vara övergivna och det är åter dags för en rensning!

Tisdag 10 oktober kommer styrelsen att sätta ett buntband runt bakhjulet (framhjulet i de fall då bakhjulet saknas) på alla cyklar, både de som står inne och de som står ute!

Du som vill ha kvar din cykel klipper bort detta band med en sax eller en avbitartång före söndagen den 19 november kl 10.00.

De cyklar som har bandet kvar, betraktas som övergivna och kommer att städas bort under söndagen den 19 november. Kan du vara med och bära så hör av dig – styrelsen tar tacksamt emot hjälp!

Cyklarna kommer att anmälas till polisen som hittegods och magasineras sedan av BRF Tullstugan i tre månader. De cyklar som inte blivit hämtade kommer att skänkas och/eller kasseras. Om din cykel av misstag blir bortforslad kan du vända dig till styrelsen via e-mail.

 

OBS! Tillägg/ Uppdatering (december 2017): Cykelrensingen är nu genomförd och cyklarna där buntbandet satt kvar är nu magasinerade. Detta med syfte att frigöra ytor i förråd och vid cykelställ från cyklar utan ägare. 

 

/Styrelsen Brf Tullstugan 3

E-mail: styrelsen@tullstugan.se