!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Plantering i trädgården

Publicerad: 2018-06-02 | Uppdaterad: 2018-06-03

I april påbörjade trädgårdsmästaren arbetet med plantering på den östra innergården. Tyvärr har det blivit förseningar med leveransen av grävmaskinen, jord och plantor och av den anledningen har arbetet stannat av.

Enligt planen ska rabatterna bestå av träd och blommor och vi i styrelsen hoppas på att arbetet kommer igång så att det blir klart så snart som möjligt.

                                       

Hälsningar 

Styrelsen

 

 

 

Uthyrning via Airbnb

Publicerad: 2018-06-02 | Uppdaterad: 2018-06-02

Senaste tiden har det inkommit frågor gällande uthyrning.

Styrelsen vill påmmina alla i föreningen om att det inte är tillåtet att hyra ut sin bostad via Airbnb eller liknande tjänster/förmedlingar.

Ansökan om andrahandsuthyrning ska alltid gå via styrelsen. Fyll i blanketten som ligger under dokumentarkiv och skicka in via e-mail till styrelsen för godkännande.

 

Hälsningar

Styrelsen

 

 

Eldningsförbud

Publicerad: 2018-06-02 | Uppdaterad: 2018-06-03

Eldningsförbud i Stockholms län

 

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Stockholms län. Hög brandrisk råder i skog och mark.

 

Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj och varar tills vidare. Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Grillning fritt i naturen är inte heller tillåten. Grillning är endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Var också försiktig med cigarettfimpar och till exempel verktyg som kan slå gnistor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar i ett myndighetsmeddelande allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.

 

Tänk på beslut är taget gällande att det inte är tillåtet att grilla på balkongen eller i våra trädgårdar.

 

Hälsningar

Styrelsen

Dina personuppgifter

Publicerad: 2018-06-02 | Uppdaterad: 2018-06-02

Om GDPR:

Vårt skydd av dina personuppgifter

Styrelsen för Tullstugan 3 värnar om medlemmarnas och hyresgästernas personuppgifter och har alltid eftersträvat en hög nivå av skydd av den personliga integriteten. 25 maj trädde GDPR-lagstiftningen i kraft vilket innebär att integritetsskyddet för EU:s medborgare stärks, bland annat genom reglering av hur personuppgifter får lagras och användas.

 

Styrelsen välkomnar den nya lagstiftningen och vi har intensifierat vårt arbete inom området för att anpassa oss till den nya lagstiftningen. Vi tecknar bland annat Personuppgiftsbiträdesavtal med Fastighetsägarna Service som hanterar våra avgifts- och hyresinbetalningar, vi rensar våra arkiv på dokument som inte behöver sparas och ser över hur vi ytterligare kan säkra att inga obehöriga får tillgång till personuppgifter.

 

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen vid eventuella frågor.

 

Hälsningar

Styrelsen

 

Östra trädgården- Nytt!

Publicerad: 2018-05-10 | Uppdaterad: 2018-05-13

Pågående plantering i den östra trädgården.

För ökad trivsel och för att trädgårdarna ska hållas i ett fint skick och har nu trädgårdsmästarna påbörjat arbetet med att plantera nya plantor och träd. Anledningen till det är att fylla ut tomrummet efter de två stora träden som vi fick ta ner pga storleken både på kronan och rotsystemet som i förlängningen kunde innebära risker. 

Arbetet med planteringen kommer att ta några veckor men resultatet väntas bli vackert och samtidigt hållbart. För övrigt pågår det årliga underhållningsarbetet så som hamling av träd på östra och västra gården.

 

Hälsningar 

Styrelsen

Bollek i trädgårdarna

Publicerad: 2018-05-10 | Uppdaterad: 2018-05-13

Våren är äntligen här och med det kan vi vistas ute på gårdarna vilket syftet är.

Men (!) vi i styrelsen vill uppmärksamma er på förhållningsreglerna vad gäller bollekar i trädgårdarna. Bollspel för stora barn är inte tillåtet pga av slitage på gräs och buskage samt ljudnivån som kommer med den typen av lekar som stör övriga i föreningen. Om något är oklart kring förhållningsreglerna vänligen läs handboken eller kontakta styrelsen. 

Använd gärna utemöblerna men ställ tillbaka de där de ska stå och torka gärna av efter er. På så sätt skapar vi en trädgård där alla kan vara men med hänsyn till varandra ser vi till att vi håller den i ett gott och inbjudande skick. 

 

Hälsningar

Styrelsen

 

 

Möbler i soprum

Publicerad: 2018-04-21 | Uppdaterad: 2018-04-23

I veckan har det uppdagads att någon på västra gården har slängt möbler och annat skräp som enligt reglerna inte får kastas i soprummet.

Detta måste upphöra! Vänligen var uppmärksam på om någon slänger sånt som inte ska slängas i soprummet då det tillkommer dyra merkostnader vid sopavhämtningen för föreningen vilket betyder att vi alla får betala för det. Sedan en tid tillbaka finns tydliga hänvsningar på dörrarna till soprummen om vad som får slängas i soprummet. 

Hälsningar

Styrelsen

 

Utbyggnad av tunnelbana

Publicerad: 2018-04-21 | Uppdaterad: 2018-04-23

Mark och miljödomstolen:

Kungörelse kring ansökan om grundvattenbortledningen i samband med utbyggnad av tunnelbana mellan Kungsträdgården och Nacka och söderort.

Ta gärna del av informationen i dokumentet från Nacka Tingsrätt  som ni hittar under dokumentarkiv.

 

Stockholms Läns Landsting och SL har lagt ut filmer som beskriver arbetet och framtiden med nya tunnelbanan:

http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Nya-tunnelbanan/Nyheter/2018/01/Tva-nya-filmer-om-nya-tunnelbanan/

 

https://www.youtube.com/watch?v=fGuAJWYu1bQ

 

 

Hälsningar

Styrelsen

 

 

 

 

Igår var det årsmöte

Publicerad: 2018-04-20 | Uppdaterad: 2018-04-21

Under gårdagen 19/4 höll vi i bostadsrättsföreningen Tullstugan 3 årstämma i gemensamhetslokalen på kajen.

Tack till er som kom och deltog på mötet.

 

Styrelsen under kommande år:

Elisabeth Morris Elenbring, Ordförande

Fredrik Erlandsson, Vice ordförande

Monika Kageryd, Sekreterare

Carl-Henrik Arosenius, Suppleant

Sophie Uppvik, Ledamot

Juan Copovi Mena, Ledamot

Aime Laur, Kassör

Ann-Cathrin Eklund, Suppleant

Ny för i år! Fredrik Andström, Suppleant

 

Valberedning:

Ola Flink (sammankallande)

Annika Steenberg

Gilla Wiklund

Vi vill tacka Göran Byqvist som avslutade sitt uppdrag som suppleant för insatsen under åren och att vi i föreningen fått tagit del av hans kunskaper.

Årsredovisningen för 2017 hittar ni under dokumentarkiv i menyn till vänster. 

Hälsningar

Styrelsen

Vårstädning

Publicerad: 2018-04-13 | Uppdaterad: 2018-04-13

Nu är vårstädningen igång på gårdarna!

Grus har sopats bort, löv och kvistar krattats bort och arbetet kommer att fortsätta en tid framöver med anledning att alla växter ska må bra och att gårdarna som vanligt ska vara i ett bra skick. När det blir varmare temperatur kommer även trädgårdsmöblerna att lyftas ut.

                          

Hälsningar/

Styrelsen Brf Tullstugan

 

 

 

Dokumentarkiv

Publicerad: 2018-04-05 | Uppdaterad: 2018-04-05

Det är bra att veta att: 

Under rubriken Dokumentarkiv i menypanelen till vänster hittar du blanketter för andrahandsuthyrning, uppdaterade handboken, nyckelrekvisitionen och annan viktig information som rör oss alla i föreningen. 

 

Hälsningar 

Styrelsen

Inbrott

Publicerad: 2018-03-22 | Uppdaterad: 2018-04-19

Styrelsen vill informera om att det under vecka 12, 2018 varit inbrott i två lägenheter på Ljustergränd - högst upp i fastigheten.

Vi uppmanar alla boende att vara vaksamma om okända personer vistas i trapphuset!

Vi rekommenderar alla boende att se över låsen till ytterdörren samt att skaffa haklås/låskåpa om ni inte har det (går att köpa hos låssmed). När ni lämnar lägenheten lås alltid båda låsen för att göra det svårt för tjuven att bryta sig in och minska risken att göra vår förening till något attraktivt för inbrottstjuvar.

mvh

Styreslen

 

Farligt avfall- Rensa ut

Publicerad: 2018-03-15 | Uppdaterad: 2018-03-15

Farligt avfall- Rensa ut och återvinn på rätt sätt nu i mars och maj.

Den 14/3 och 16/5 kommer Mobila miljöstationen till Östgötagatan 95-97, Vid folksamhuset ( returstationen).

Sortera rätt för miljöns skull: Mobila miljöstationen tar hand om privatpersoners farliga avfall. Ta chansen att bli av med dina kemikalier, färgburkar, elavfall, glödlampor etc. 

Läs mer om vilka adresser och när i turlistan: www.svoa.se/mobila

 

 

/ Styrelsen

Istappar på balkongerna

Publicerad: 2018-03-05 | Uppdaterad: 2018-03-05

Nu under vintriga dagar och nätter bildas det istappar på våra balkonger. 

Framförallt gäller det inglasade balkonger. För allas bästa och för att undvika olyckor samt skador på personer som passerar nedanför vänligen ta kontinuerligt bort istappar som bildas längs med "balkongtaket". 

Hälsningar Styrelsen

Trögt att öppna och stänga dina fönster?

Publicerad: 2018-03-05 | Uppdaterad: 2018-03-25

 

Är dina fönster och balkongdörr tröga att öppna och stänga?

Många i föreningen upplever det emellanåt. 

Genom att smörja och ta hand om fönsterna förlänger vi dess livslängd och funktion.

Att hålla dina fönster i gott skick både funktionellt och utseendemässigt är bra.

Beslagen bör rengöras och smörjas minst en gång varje år. Använd vattenfri olja när du smörjer gångjärn och öppnings- och stängningsbeslag ex på produkt är CRC5-56 eller liknande som finns i järnhandel och byggvaruhus. Se också till att tätlisterna hålls rena och hela.

Viktigt att smöra/spreja i hela låsanordningen. I låst läge och upplåst läge samt i "hålen" på kortsidan/ dörrkanten av dörren.

 

 

Julhälsning...

Publicerad: 2017-12-23 | Uppdaterad: 2018-01-09

 

Vi i styrelsen önskar er alla en god jul!

 

Brandsmart i december!

Publicerad: 2017-12-14 | Uppdaterad: 2018-01-09

Förebygg brand i lägenheten och i gemensamma utrymmen.

 

Under vinterhalvåret och juletider ökar risken för hus och lägenhetsbränder. Ta del av av checklistan nedan som tipsar om hur vi kan skydda liv och hem mot brand. 

 

 • Gå inte ifrån spisen när den är på och matlagningen är i gång.
 • Ha inte saker/material som lätt kan börja brinna nära eller på spisen. 
 • Rök aldrig i sängen, soffan eller på annan plats i hemmet där du lätt somnar.
 • Blöt innehållet i askfatet innan du slänger det i soppåsen.
 • Förvara aska och rester från öppen spis eller grill i metallkärl med lock.
 • Täck inte över elektriska element eller annan uppvärmning. 
 • Se till att lampor/spotlights inte är nära något brännbart eller kan trilla ner.
 • Byt blinkande lysrör. De kan överhettas. Byt glimtändaren samtidigt.
 • Var rädd om sladdar. En trasig sladd kan orsaka kortslutning och brand.
 • Ställ värmeljus var för sig. Står de tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.
 • Placera inte ljus nära saker som kan börja brinna och att de står stadigt.
 • Använd inte ljus med ingjutna dekorationer.  
 • Blås ut ljusen när du lämnar rummet.

/ Styrelsen

Årsmöte 2018

Publicerad: 2017-11-23 | Uppdaterad: 2017-12-10

Till alla medlemmar: 

19/4 kl. 19.00 håller BRF TUllstugan 3 årsmöte 2018 i gemensamhetslokalen. 

Välkommen!

Råttor är inga önskade gäster…

Publicerad: 2017-10-14 | Uppdaterad: 2017-10-14

Råttor trivs där det finns människor.

Vi har senaste tiden sett några stycken ströva fritt på våra gårdar. Fokus nu är att effektivt bekämpa råttorna så att vi blir av med dom och med det förebygga mot skador som de tyvärr orsakar. Anticimex har i oktober lagt ut råttgift på olika betesstationer på våra innergårdar som ska följas upp och utvärderas i november 2017.

 

Hälsningar

Styrelsen

Cykelrensning

Publicerad: 2017-10-05 | Uppdaterad: 2018-01-09

Cykelrensning – inne och ute!  Oktober/ November 2017

Det står många cyklar i cykelrum och på gårdarna. En del av dessa tycks vara övergivna och det är åter dags för en rensning!

Tisdag 10 oktober kommer styrelsen att sätta ett buntband runt bakhjulet (framhjulet i de fall då bakhjulet saknas) på alla cyklar, både de som står inne och de som står ute!

Du som vill ha kvar din cykel klipper bort detta band med en sax eller en avbitartång före söndagen den 19 november kl 10.00.

De cyklar som har bandet kvar, betraktas som övergivna och kommer att städas bort under söndagen den 19 november. Kan du vara med och bära så hör av dig – styrelsen tar tacksamt emot hjälp!

Cyklarna kommer att anmälas till polisen som hittegods och magasineras sedan av BRF Tullstugan i tre månader. De cyklar som inte blivit hämtade kommer att skänkas och/eller kasseras. Om din cykel av misstag blir bortforslad kan du vända dig till styrelsen via e-mail.

 

OBS! Tillägg/ Uppdatering (december 2017): Cykelrensingen är nu genomförd och cyklarna där buntbandet satt kvar är nu magasinerade. Detta med syfte att frigöra ytor i förråd och vid cykelställ från cyklar utan ägare. 

 

/Styrelsen Brf Tullstugan 3

E-mail: styrelsen@tullstugan.se

Sopor- Hushållssopor

Publicerad: 2017-09-08 | Uppdaterad: 2017-09-08

 

Vi vill åter igen påpeka att soprummen endast är till för hushållsavfall. Möbler, vitvaror, bildelar mm skall fraktas till återvinningsstation.

 

Regler i soprummen:

 • Håll soputrymmena så rena som möjligt.
 • Se till att soporna hamnar i rätt kärl och absolut inte vid sidan av dem, eller utanför soprummen.
 • Se till att stänga dörren efter dig.
 • Sprätta upp och platta till kartongen så att den tar liten plats.
 • Kartonger sorteras för sig, plast från emballage och frigolit i behållaren för hårdplast osv.
 • Soprummen är sophanterarens arbetsplats, vi vill inte utsätta dem för onödigt merarbete eller risk för skada.
 • Sopsortering är viktigt för miljön och påverkar också kostnaderna för föreningens sophämtning.

 

Här är ett exempel på hur soprummet inte ska se ut. Fotot är taget i ett av soprummen.      

                                                       

 

 

MC och mopeder på gårdarna.

Publicerad: 2017-08-14 | Uppdaterad: 2017-08-14

Det är inte tillåtet att parkera motorfordon inne på gårdarna, detta pga säkerhetskäl och ökad framkomlighet. 

Med undantag för behörig trafik.

Rökning på balkongen

Publicerad: 2017-08-14 | Uppdaterad: 2017-08-14

Visa hänsyn och tänk på att rökning på balkongen och nära entrén kan störa dina grannar, anpassa gärna din rökning efter det. Röken sprider sig lätt och tar sig in genom fönster/dörrar och ventilationskanaler.

Om du blir störd av att en granne röker kan du själv prata med grannen och förklara problemet. Tillsammans kan ni kanske komma fram till en lösning.

Andrahandsuthyrning via Airbnb

Publicerad: 2017-01-03 | Uppdaterad: 2017-08-07

Gällande Airbnb som som förmedlar uthyrning av lägenheter, hus etc.

I föreningens stadgar §12 står bland annat:En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke.

Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas.

Uthyrning av lägenhet via Airbnb strider alltså mot föreningens regelverk och är inte tillåten.

I stadgarnas §14 står bland annat: Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas om lägenheten utan samtycke hyrs ut i andra hand.

Det är således ett allvarligt brott mot gällande regelverk att hyra ut sin lägenhet i andra hand via Airbnb.

Stockholms hyresnämnd har under sommaren uttalat att uthyrning enligt Airbnb:s principer är att likna vid hotellverksamhet och behöver inte godtas av en bostadsrättsförening.