!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Farligt avfall- Rensa ut

Publicerad: 2018-03-15
Uppdaterad: 2018-03-15

Farligt avfall- Rensa ut och återvinn på rätt sätt nu i mars och maj.

Den 14/3 och 16/5 kommer Mobila miljöstationen till Östgötagatan 95-97, Vid folksamhuset ( returstationen).

Sortera rätt för miljöns skull: Mobila miljöstationen tar hand om privatpersoners farliga avfall. Ta chansen att bli av med dina kemikalier, färgburkar, elavfall, glödlampor etc. 

Läs mer om vilka adresser och när i turlistan: www.svoa.se/mobila

 

 

/ Styrelsen

Utskriftvänlig version

Istappar på balkongerna

Publicerad: 2018-03-05
Uppdaterad: 2018-03-05

Nu under vintriga dagar och nätter bildas det istappar på våra balkonger. 

Framförallt gäller det inglasade balkonger. För allas bästa och för att undvika olyckor samt skador på personer som passerar nedanför vänligen ta kontinuerligt bort istappar som bildas längs med "balkongtaket". 

Hälsningar Styrelsen

Utskriftvänlig version

Trögt att öppna och stänga dina fönster?

Publicerad: 2018-03-05
Uppdaterad: 2018-03-05

 

Är dina fönster och balkongdörr tröga att öppna och stänga?

Många av i föreningen upplever det emellanåt. 

Genom att smörja och ta hand om fönsterna förlänger vi dess livslängd och funktion.

Att hålla dina fönster i gott skick både funktionellt och utseendemässigt är bra.

Beslagen bör rengöras och smörjas minst en gång varje år. Använd vattenfri olja när du smörjer gångjärn och öppnings- och stängningsbeslag ex på produkt är CRC5-56 eller liknande som finns i järnhandel och byggvaruhus. Se också till att tätlisterna hålls rena och hela.

Viktigt att smöra/spreja i hela låsanordningen. I låst läge och upplåst läge samt i "hålen" på kortsidan/ dörrkanten av dörren.

 

 

Utskriftvänlig version

Julhälsning...

Publicerad: 2017-12-23
Uppdaterad: 2018-01-09

 

Vi i styrelsen önskar er alla en god jul!

 

Utskriftvänlig version

Brandsmart i december!

Publicerad: 2017-12-14
Uppdaterad: 2018-01-09

Förebygg brand i lägenheten och i gemensamma utrymmen.

 

Under vinterhalvåret och juletider ökar risken för hus och lägenhetsbränder. Ta del av av checklistan nedan som tipsar om hur vi kan skydda liv och hem mot brand. 

 

 • Gå inte ifrån spisen när den är på och matlagningen är i gång.
 • Ha inte saker/material som lätt kan börja brinna nära eller på spisen. 
 • Rök aldrig i sängen, soffan eller på annan plats i hemmet där du lätt somnar.
 • Blöt innehållet i askfatet innan du slänger det i soppåsen.
 • Förvara aska och rester från öppen spis eller grill i metallkärl med lock.
 • Täck inte över elektriska element eller annan uppvärmning. 
 • Se till att lampor/spotlights inte är nära något brännbart eller kan trilla ner.
 • Byt blinkande lysrör. De kan överhettas. Byt glimtändaren samtidigt.
 • Var rädd om sladdar. En trasig sladd kan orsaka kortslutning och brand.
 • Ställ värmeljus var för sig. Står de tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.
 • Placera inte ljus nära saker som kan börja brinna och att de står stadigt.
 • Använd inte ljus med ingjutna dekorationer.  
 • Blås ut ljusen när du lämnar rummet.

/ Styrelsen

Utskriftvänlig version

Årsmöte 2018

Publicerad: 2017-11-23
Uppdaterad: 2017-12-10

Till alla medlemmar: 

19/4 kl. 19.00 håller BRF TUllstugan 3 årsmöte 2018 i gemensamhetslokalen. 

Välkommen!

Utskriftvänlig version

Råttor är inga önskade gäster…

Publicerad: 2017-10-14
Uppdaterad: 2017-10-14

Råttor trivs där det finns människor.

Vi har senaste tiden sett några stycken ströva fritt på våra gårdar. Fokus nu är att effektivt bekämpa råttorna så att vi blir av med dom och med det förebygga mot skador som de tyvärr orsakar. Anticimex har i oktober lagt ut råttgift på olika betesstationer på våra innergårdar som ska följas upp och utvärderas i november 2017.

 

Hälsningar

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Cykelrensning

Publicerad: 2017-10-05
Uppdaterad: 2018-01-09

Cykelrensning – inne och ute!  Oktober/ November 2017

Det står många cyklar i cykelrum och på gårdarna. En del av dessa tycks vara övergivna och det är åter dags för en rensning!

Tisdag 10 oktober kommer styrelsen att sätta ett buntband runt bakhjulet (framhjulet i de fall då bakhjulet saknas) på alla cyklar, både de som står inne och de som står ute!

Du som vill ha kvar din cykel klipper bort detta band med en sax eller en avbitartång före söndagen den 19 november kl 10.00.

De cyklar som har bandet kvar, betraktas som övergivna och kommer att städas bort under söndagen den 19 november. Kan du vara med och bära så hör av dig – styrelsen tar tacksamt emot hjälp!

Cyklarna kommer att anmälas till polisen som hittegods och magasineras sedan av BRF Tullstugan i tre månader. De cyklar som inte blivit hämtade kommer att skänkas och/eller kasseras. Om din cykel av misstag blir bortforslad kan du vända dig till styrelsen via e-mail.

 

OBS! Tillägg/ Uppdatering (december 2017): Cykelrensingen är nu genomförd och cyklarna där buntbandet satt kvar är nu magasinerade. Detta med syfte att frigöra ytor i förråd och vid cykelställ från cyklar utan ägare. 

 

/Styrelsen Brf Tullstugan 3

E-mail: styrelsen@tullstugan.se

Utskriftvänlig version

Sopor- Hushållssopor

Publicerad: 2017-09-08
Uppdaterad: 2017-09-08

 

Vi vill åter igen påpeka att soprummen endast är till för hushållsavfall. Möbler, vitvaror, bildelar mm skall fraktas till återvinningsstation.

 

Regler i soprummen:

 • Håll soputrymmena så rena som möjligt.
 • Se till att soporna hamnar i rätt kärl och absolut inte vid sidan av dem, eller utanför soprummen.
 • Se till att stänga dörren efter dig.
 • Sprätta upp och platta till kartongen så att den tar liten plats.
 • Kartonger sorteras för sig, plast från emballage och frigolit i behållaren för hårdplast osv.
 • Soprummen är sophanterarens arbetsplats, vi vill inte utsätta dem för onödigt merarbete eller risk för skada.
 • Sopsortering är viktigt för miljön och påverkar också kostnaderna för föreningens sophämtning.

 

Här är ett exempel på hur soprummet inte ska se ut. Fotot är taget i ett av soprummen.      

                                                       

 

 

Utskriftvänlig version

MC och mopeder på gårdarna.

Publicerad: 2017-08-14
Uppdaterad: 2017-08-14

Det är inte tillåtet att parkera motorfordon inne på gårdarna, detta pga säkerhetskäl och ökad framkomlighet. 

Med undantag för behörig trafik.

Utskriftvänlig version

Rökning på balkongen

Publicerad: 2017-08-14
Uppdaterad: 2017-08-14

Visa hänsyn och tänk på att rökning på balkongen och nära entrén kan störa dina grannar, anpassa gärna din rökning efter det. Röken sprider sig lätt och tar sig in genom fönster/dörrar och ventilationskanaler.

Om du blir störd av att en granne röker kan du själv prata med grannen och förklara problemet. Tillsammans kan ni kanske komma fram till en lösning.

Utskriftvänlig version

Andrahandsuthyrning via Airbnb

Publicerad: 2017-01-03
Uppdaterad: 2017-08-07

Gällande Airbnb som som förmedlar uthyrning av lägenheter, hus etc.

I föreningens stadgar §12 står bland annat:En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke.

Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas.

Uthyrning av lägenhet via Airbnb strider alltså mot föreningens regelverk och är inte tillåten.

I stadgarnas §14 står bland annat: Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas om lägenheten utan samtycke hyrs ut i andra hand.

Det är således ett allvarligt brott mot gällande regelverk att hyra ut sin lägenhet i andra hand via Airbnb.

Stockholms hyresnämnd har under sommaren uttalat att uthyrning enligt Airbnb:s principer är att likna vid hotellverksamhet och behöver inte godtas av en bostadsrättsförening.

Utskriftvänlig version