• Fastigheten kvarteret Hönsfodret 1. Fastigheten har tidigare använts som skola, kontor och lager med serviceverkstad för bilar. Nu har skolverksamheten till stora delar ersatt övriga verksamheter vilket innebär att byggnaden kommer att genomgå en del ombyggnationer. Skolans verksamhet är fördelad på cirka 600 elever i högstadium, gymnasium och vuxenutbildning.