!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Områdets historia

Bebyggelsen av vårt område är av sent datum. Ännu in på 1900-talet var här rena landsbygden med kullar, ängar och några enstaka trädgårdar. Under 1700-talet nådde stadens utbredning för första gången de södra delarna av Åsön, som Södermalm hette då. Malmgårdarna byggdes liksom de nya fabrikerna (bland annat textilfabriken Barnängen). Dessutom uppstod mer eller mindre eländiga träkåkar för fattigt folk som levde på jordbruk, fiske och jobb på de industrier som växte upp längs sjökanten.

Till Södermalm förlades sådant som man av olika anledningar inte ville ha inne i "stan" - sådant som ansågs störande, illaluktande, eldfarligt eller ansågs allmänt otrevligt som sjuk- och fattigdomsinrättningar.

Just där vårt hus stod var sjöbotten på Hammarby Sjö, vars strandlinje gick fem meter högre än Saltsjön idag. Namnet kom från Hammarby gård, som låg något öster om Lumafabriken på andra sidan kanalen. Ordet hammar finns i många ortsnamn och betyder klippa, stenig mark, impediment.

Södermalm 1759
Karta från 1751

Vintertullen

1622 inrätttades inrikes tullar i Sverige (den så kallade lilla tullen), vilket gjorde att Stockholms ut- och infarter fick vägspärrar, där bönderna fick betala en avgift för allt som var "ätligt, slitligt och förnötligt". På Söder fanns Skanstull, Hornstull och Danvikstull. När isen lagt sig på Hammarby Sjö upprättades dessutom en vintertull ungefär där Malmgårdsvägen nu ligger. Vintervägen från skärgården och Värmdön gick över Lännerstasundets is in i Duvnäsviken och vidare över Järla- och Sicklasjöarna in till Södermalm. Inrikestullen avskaffades inte förrän i mitten av 1800-talet.
Hammarbykanalen

Runt år 1900 började man på allvar planera för att lösa ett problem som vuxit sig allt större – Slussen räckte inte till för alla transporter och var dessutom för liten för de nya, större båtarna. Det behövdes en ny söder om Söder. På 1910-talet började man spränga vid Skanstull för att bygga en ny, större sluss där. En del av Danviksklippan försvann också och en ny bro byggdes.

1929 invigdes kanalen. Det som tidigare varit ett relativt lantligt sjölandskap blev hamn- och industriområde. Bland de fabriker som startades fanns General Motor och KFs Lumafabrik (1930). Längs kajen lossades och lastades båtar från många länder. Just där våra hus nu ligger fanns stora lagerbyggnader. Mycket av godset lyftas över till de tåg som stod uppställda på bangården (med betydligt fler spår än idag) under broarna.
Bostäder längs kajerna

Det första bostadsprojektet vid Hammarbyleden var Danviksklippan på 40-talet. Nästa dröjde ända till 70-talet, då HSB-föreningen Vintertullen planerades. Det stod klart 1982 och omfattade 600 lägenheter i fem kvarter. Detta var grunden för det stora projektet Hammarby Sjöstad, som emellertid tog rejäl fart i och med att våra kvarter byggdes. Hammarby Sjöstad var en del av Stockholms stads nya strategi att sluta bygga förorter och i stället försöka hitta nya lägen för bostäder innanför tullarna, där bostadsbristen var som mest skriande. Tullstugan började byggas 1992 av Skanska, för kommunala bolaget Familjebostäder. De sista lägenheterna var inflyttningsklara hösten 1994.

Byggandet av bostäder fortsatte vidare österut och sedan norrut längs kajen ända fram till Danvikstull. Arkitekt till våra hus var Mats Egelius på White Arkitekter. Efter valet 1998 beslöt den nya majoriteten i Stadshuset att kommunala bostäder skulle erbjudas de boende. Så även vårt hus. En bostadsrättsförening bildades och den 1 mars 2001 köptes fastigheten av Brf Tullstugan 3

 

Den som vill läsa om utvecklingen och historia om Södermalm- rekommenderas Per Anders Fogelströms böcker.

Uppdaterad 2017-07-19