!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gårdar

Gården i maj

Fastighetens mark består av gårdarna och planteringen utanför portarna. Däremot ingår inte trädplaneringarna längs gatorna eller pilarna vid vändplatserna. Mot kanalen går fastighetsgränsen i princip längs med husen. Gårdarna är trädgårdsplanerade med lekplatser för små barn.

Underhåll
Gårdens skötsel hanteras av Marbit markentreprenad. Förutom det löpande underhållet tillkommer andra åtgärder som reparationer av trädgårdmöbler, komplettering av lekutrustningar , utbyte av sand i lådor, reparation av markplattor, julgranar o.s.v.

Träden måste beskäras, i vissa fall gallras samt kompletteringsplantering utföras. Buskar måste i vissa fall kompletteras på utsatta ställen eller ersättas med mer tåliga eller vackrare arter.

Vad får jag själv göra?
Som boende kan du kompletteringsplantera blomsterlökar, ansa vildvin (endast ansa) kring de egna fönstren. Blomlådor på balkonger bör av säkerhetsskäl hängas inåt. Finns önskemål eller synpunkter skall samråd ske med styrelsen som gärna tar emot intresserade och förslag.

Uppdaterad 2018-01-02