!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gårdar

Gården i maj

Fastighetens mark består av gårdarna och planteringen utanför portarna. Däremot ingår inte trädplaneringarna längs gatorna eller pilarna vid vändplatserna. Mot kanalen går fastighetsgränsen i princip längs med husen. Gårdarna är trädgårdsplanerade med lekplatser för små barn.

Underhåll
Gårdens skötsel hanteras av Marbit markentreprenad. Förutom det löpande underhållet tillkommer även andra åtgärder som till exempel reparationer av trädgårdsmöbler, komplettering av lekutrustningar, byte av sand i sandlådor, reparation av markplattor, uppsättning och bortforsling av föreningens gemensamma julgranar o.s.v.

Träden på gårdarna beskärs vid behov och kompletteringsplantering utförs. Buskar kompletteras där det behövs och ersätts med mer tåliga eller mer passande sorter.

Vad får jag själv göra?
Som boende kan du kompletteringsplantera blomsterlökar, ansa vildvin (endast ansa) kring de egna fönstren. Blomlådor på balkonger bör av säkerhetsskäl hängas inåt. Finns önskemål eller synpunkter tar styrelsen gärna emot förslag och idéer.

 

För ökad trivsel

Vi i styrelsen vill uppmärksamma er på förhållningsreglerna vad gäller bollekar i trädgårdarna. Bollspel för stora barn är inte tillåtet på grund av slitage på gräs och buskage samt den ljudnivå som kommer med den typen av lekar vilket stör övriga som bor i föreningen. Om något är oklart kring förhållningsreglerna vänligen läs handboken (här) eller kontakta styrelsen via e-mail. 

Använd gärna utemöblerna men inte som lekredskap och ställ tillbaka de där de ska stå och torka av möblerna. På så sätt skapar vi en trädgård där alla kan trivas och med hänsyn till varandra ser vi till att hålla den i ett gott och inbjudande skick. 

 

 

Uppdaterad 2018-10-24