!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopor

grovsorum


Om källsortering

Källsortering av glas, papper och elektronikskrot görs i grovsoprummen, som ligger i valven mot Tullgårdsgatan. Källsortering av metall, hårdplast och batterier görs vid miljöstationen på Östgötagatan.


Komprimera och kläm ihop tomma kartonger och andra skrymmande saker så mycket det går. Grovsopor betalas per kubikmeter och det är mycket kostsamt för föreningen att betala för luft.

Hushållsopor
Sådant avfall som inte är miljöfarligt och som inte ska källsorteras, kastas i sopnedkasten. Lägg soporna i en plastpåse och knyt till den, annars kan det bli stopp i sopnedkasten. Kasta inte lösa eller skrymmande föremål eftersom det kan orsaka stopp i sopsugsanläggningen.

Glas
Glas sorteras färgat och ofärgat. Innan glaset kastas ska kapsyler, korkar och annat löst tas bort från det.

Porslin och glödlampor ska läggas i grovsoporna, ALDRIG i glasinsamlingen. Det är mycket viktigt att färgat- och ofärgat glas inte blandas. Låt oss också avliva myten om att allt ändå blandas i sopbilen. De hälls visserligen i samma bil, men i separata fack.

Papper.
Släng bara vanligt papper, tidningar, reklam etc i pappersinsamlingen. Wellpapp och grov kartong ska till grovsoporna. Förklistring och fönster på kuvert ställer också till med problem vid återvinningen. Den ambitiöse tar bort ytan med förklistring och fönstren innan resten slängs med annat papper.

Plastmappar och gem av plast förstör också. Metallgem liksom häftklamrar kan däremot följa med, eftersom pappersbruken kan avlägsna dem med magneter.

Elektronik
Elsopor som datorer, mikrovågsugnar, diskmaskiner, ipods och andra elektriska och elektroniska apparater MÅSTE läggas i den särskilda behållaren för dessa.

Hårdplast, metall och batterier
Allt sådant ska lämnas till en miljöstation. Närmaste miljöstation finns på Östgötagatan, i backen upp mot Ringvägen. Där kan du lämna sorterad plast, metall m m.

Detta får inte lämnas i grovsoprummet
Byggsopor och möbler får inte lämnas här och inte heller kemikalierester som lösningsmedel, färgburkar, oljespill m m. Sådant lämnas till Återvinningscentralen i Östberga (Huddingevägen/Sockenvägen) som tar emot olika typer av miljöfarligt avfall som gamla datorer och kylskåp, lysrör, lösningsmedel, gamla färgburkar med mera.

Det är gratis att lämna avfall på återvinningscentralen!

öppettiderna är:
Måndag-torsdag 10-20
Fredag 10-16
Lördag-söndag 9-16

 

Länkar:

Lär dig sortera rätt!

Stockholms renhållningsförvaltning

Sakab - allt om farligt avfall!


 

Uppdaterad 2018-10-24