!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ventilation

Att byta spiskåpa - viktig info!

Köksfläken/spiskåporna i fastighetens lägenheter betjänas av frånluftsfläktar. Ansluter du en kåpa med fläkt så kommer systemet inte fungera, det blir matos hos grannar och i trapphus. Detta betyder att om du vill byta ut köksfläken/spiskåpan ska det vara en kåpa utan fläkt/motor och därefter krävs en injustering så att projekterat flöde erhålls.

Det är förödande och katastrofalt för ventilationssystemet att ansluta en spiskåpa med fläkt/motor. Lägenhetsinnehavaren får en anmärkning då nästa sk OVK genomförs (obligatorisk ventilations kontroll). Om en felaktig installation noteras kommer det att krävas att systemet återställs! Kostnaden kommer att debiteras till lägenhetsinnehavaren. 

 

Lägenhetsventilerna

Över fönstren i våra lägenheter finns ventiler med filter, som skyddar mot damm, sot och mot insekter mm.

För att öppna eller stänga ventilen - dra i snöret som hänger ner. Även i stängt läge är filtret något öppet för att i alla fall släppa in lite luft.

Filtren bör rengöras 1-2 gånger per år. Gör då så här:

  1. Ställ ventilen i öppet läge med snöret. Tryck ventillocket och vrid det mot höger, som på bilden.
  2. Dra ut filterhållaren. Filtret är nu löst.
  3. Tvätta och torka filtret.
  4. Sätt tillbaka filtret och tryck filterhållaren på plats. Obs! att filterhållaren har två "ben" som ska vara vända nedåt så att det är ett "ben" på var sida om snöret.
  5. Sätt fast venitillocket och vrid åt vänster.


Ventilen heter Fresh 80 och behöver du en ny finns de på Järnhörnan på Södermannagatan och på Fredells. Hela ventilationspaketet kostar ca 350 kr. Ett trepack med nya filter kostar runt hundralappen.

 

Luftfilter fresh 80

Uppdaterad 2018-10-24