!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bostadsrätt

 

Vad innebär bostadsrätt?

 

Att äga en bostadsrätt innebär inte att man äger lägenheten. Det innebär medlemskap i en förening som ger rätten att nyttja bostaden under obegränsad tid. Därav namnet bostadsrätt. Så länge en medlem fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen lever kan medlemmen aldrig förlora bostadsrätten. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans fastigheten, det vill säga alla bostäder, lokaler, gemensamma utrymmen och eventuella uteplatser. Som medlem är du med och fattar beslut om hur huset ska skötas. Det görs vid den årliga ordinarie föreningsstämman eller vid en extra stämma. Stämmorna är föreningens högsta beslutande organ. Varje bostadsrätt har en röst, oavsett storlek på lägenhet och hushåll.


Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och ska se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs. Den väljs vid den ordinarie stämman av medlemmarna, som där också utser revisorer och valberedning.


Det är föreningens styrelse som godkänner nya medlemmar.


Precis som hyresgäster betalar hyra, måste den som har en bostadsrätt betala en avgift. Avgiften ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten och dessutom räntor och amorteringar på lån. Föreningen ska också sätta undan pengar för underhåll och reparation av fasader, trappor, stamledningar, avlopp med mera.

 

De flesta bostadsrättsföreningar är medlemmar i någon riksorganisation för att få hjälp med administration och rådgivning. Tullstugan 3 är medlem i Fastighetsägarna Stockholm AB.


Som bostadsrättsinnehavare har du dels ansvar för lägenhetens skötsel, dels också ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten i stort. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är den enskildes ansvar och vad som är föreningens. Stora föreningar kan ha en anställd fastighetsskötare som även kan ta ansvar för visst inre underhåll. Detta anges i så fall i stadgarna.

 

Föreningen ansvarar för:

* fasader

* yttertak

* trapphus och hissar

* vatten- och avloppsstammar

* marken runt huset

* tvättstugor

* källare och vind

* elledningar

* värmesystemet

 

Du som medlem ansvarar för:

* tapeter

* målning

* golv

* vitvaror i köket

* tvättmaskin i lägenheten

 

Läs mer om ansvar här:

Samhällsguidens nätupplaga

 

Försäljning av bostadsrätt

Vid försäljning av bostadsrätt ska underskrivet köpeavtal/överlåtelseavtal och ansökan om utträde/medlemskap skickas till styrelsen. Därefter beslutar styrelsen om utträde respektive nytt medlemskap.

 

Avgifter

Det går utmärkt att betala avgiften/hyran via autogiro. På detta sätt riskerar du inte att vara för sen med din avgift/hyra till föreningen! Blankett för detta kan beställas från Fastighetsägarna Stockholm AB, Avgift och hyror, telefon: 08-617 76 65.

 

Andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen.
Ansökningsblankett finns här.

 

Köksutrustning

Befintliga köksskåp i lägenheterna är av typ Myresjö och och säljs på Fredells byggvaruhus i Nacka. Spis och kyl/frys är Electrolux. Reservdelar med mera m finns hos Electrolux återförsäljare. Den närmaste ligger vid hörnet Folkungagatan-Götgatan.


Cupola Ventilation AB i Enköping tel: 0171-47 80 80 har reservdelar till befintliga spiskåpor (PM90), t ex timer, plastvred samt filter (400 x 200 mm).

 

Att byta spiskåpa - viktig info!

Köksfläken/spiskåporna i fastighetens lägenheter betjänas av frånluftsfläktar. Ansluter du en kåpa med fläkt så kommer systemet inte fungera, det blir matos hos grannar och i trapphus. Detta betyder att om du vill byta ut köksfläken/spiskåpan ska det vara en kåpa utan fläkt/motor och därefter krävs en injustering så att projekterat flöde erhålls.

Det är förödande och katastrofalt för ventilationssystemet att ansluta en spiskåpa med fläkt/motor. Lägenhetsinnehavaren får en anmärkning då nästa sk OVK genomförs (obligatorisk ventilations kontroll). Om en felaktig installation noteras kommer det att krävas att systemet återställs! Kostnaden kommer att debiteras till lägenhetsinnehavaren. 

 

Markiser

Det är tillåtet att sätta upp markiser här i Tullstugan. Men det kräver tillstånd av styrelsen och att markisens ägare har fyllt i en ansvarsförbindelse.

Funderar du på att sätta upp en markis - lämna följande till styrelsen:

En ansökan om montering av markiser där du anger färg, utseende, konstruktion och storlek.

En påskriven ansvarsförbindelse som du kan hämta hem här.

 

Styrelsens förbehåll är att:

* Monteringen sker på ett yrkesmässigt sätt.
* Markisen inte når utanför balkongytan.
* Markisen inte stör grannarna.

 

Markiserna ska vara av av fabrikat Sandatex och färgkoden är DIS 15/1. Lagen säger att fällbara markiser måste placeras minst 2,5 m över marknivå. Allt som sagts hittills gäller fällbara markiser. För fasta markiser krävs bygglov.

 

Vill du veta mer?

SBC har på sin hemsida svar på vanliga frågor, till exempel:

* Hur mäter jag ytan på min bostad?

* Vem betalar vattenskadan?

* Kan föreningen ta ut dröjsmålsränta på för sent betalade månadsavgifter?

* Behöver man ansöka om utträde ur föreningen när man sålt sin lägenhet?

* Behövs bostadsrättsbevis för att visa att man är innehavare av en viss lägenhet?

* Får man flytta in i lägenheten innan styrelsen sagt ja till medlemskap?

* Får man ta med sig inredning och utrustning som man köpt själv när man flyttar, till exempel braskamin, tvätt eller diskmaskin?


* Får medlemmarna se styrelseprotokollen?

* Finns det någon opartisk instans jag kan vända mig till med svåra frågor?

* Hur stor är skatten när man säljer sin bostadsrätt?

* Kan en bostadsrätt pantsättas hur många gånger som helst?

* Kan föreningen säga nej till juridisk person som medlem?

* Kan medlemmar överklaga ett beslut att inte få hyra ut?

* När får en medlem hyra ut i andra hand?

* Vad får styrelsen bestämma i en bostadsrättsförening?

* Vad händer om föreningen säger nej till medlemskap till en köpare?

* Vad kan göras åt störande grannar?

* Vem svarar för underhållet av bostadsrättslägenheter?


Tidningen Vår Bostad har också samlat mängder av vanliga frågor under rubriken ”Bofrågor” på sin hemsida.

Uppdaterad 2017-03-07