!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

För mäklare- Info

Här nedan svarar styrelsen på vanliga och återkommande frågor från mäklare.

Senast reviderad 2018-07-13

____________________________________________

ALLMÄNT OM BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TULLSTUGAN 3:

Byggår: 1993–1994

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. I föreningen finns 263 lägenheter varav 231 upplåtes med bostadsrätt. Det finns även 7 hyresrättslokaler som tillhör föreningen och hyrs ut till olika företag och föreningar. 

Adresser som ingår i föreningen:

Trålgränd 1–5 & 5 A-B,

Tullgårdsgränd 8,9,10

Dörjgränd 2–6

Ljustergränd1-5 & 5A+B

Föreningen köpte huset 2001 (tomträtt).

Avgifter:

En överlåtelseavgift tas ut om ca 1 138 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 455 kr/pant. Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2018. 

Föreningen har innergårdar med lekplats och väl omhändertagen trädgård med trädgårdsmöbler under sommarhalvåret.

Vad ingår i månadsavgiften? Värme och vatten.

Finns beslut kring förändring av månadsavgiften? Nej, 2018-04-24 enligt senaste årsmötet.

Tidigare avgiftsförändringar? 2012 höjdes avgifterna med 5% pga tomträttsavgälden. Sänkning dessförinnan.

Tillåts delat ägande? Ja.

Minsta ägarandel som tillåts? 90/10.

Äger föreningen marken eller är det en tomträtt? Tomträtt

Tidpunkt för omförhandling av tomträtt: Tidigare brf koll med ordförande som skrev: "Ny avgäld från 2013-01-01. Uppräknas i tre steg fram till 2015. Ökat med 100 %. Gäller i 10 år."

Tvättstuga, gemensamhetslokal och gästlägenhet:

Det finns totalt fyra tvättstugor, belägna i gatuplanet och den närmaste finns i port 6. Varje tvättstuga har två tvättrum och en tvättmaskin som används som drop in. Det finns också två grovtvättstugor, en i varje gårdshus.

Föreningen har en gemensamhetslokal om ca 100 kvm belägen på bottenvåning på Ljustergränd 5. Lokalen är utrustad med bord, stolar, soffor, pentry samt porslin. Utrustning finns för maximalt 50 sittande gäster. För privat bruk av boende i föreningen är kostnaden 300 kr/dygn. För övrigt användande är kostnaden 600 kr/dygn. Bredband ingår. Deposition om 1000 kronor.

Det finns även en övernattningslägenhet om två rum (4 bäddar) belägen på Dörjgränd 4 med pentry, porslin och badrum. Kostnad 300 kr/natt oavsett antal övernattande personer. Bredband ingår. Deposition om 500 kr.

 

Medlemskap och hanteringen

Hur tas beslut om medlemskap, löpande eller vid styrelsemöte? Sker kontinuerligt av styrelsen.

Vart skickas in- och utträdesansökningar? Till Brf Tullstugan 3, Ljustergränd 5, 116 68 Stockholm. Ansökan skickas per post i ett exemplar till styrelsen (adress ovan). Efter godkännandet returnerar styrelsen blanketten per post. Prövningen sker fortlöpande. Vänligen skicka även med ett frankerat kuvert. Räkna med att hanteringen tar ca 3 veckor.

Finns speciella åtaganden för medlemmarna såsom trappstädning, gräsklippning osv? Nej

Vad för uppvärmning? Fjärrvärme

Vad för ventilation? Ventiler ovan fönstren. Filter till dessa bör bytas 1–2 gånger per år.

Får jag som bostadsrättsägare installera riktig fläkt eller bara kolfilterfläkt i köket? Endast kolfilter.

Vad för verksamheter hyr de kommersiella lokaler som tillhör föreningen?

Sju olika företag/föreningar under 2018: Din Nära Livs, Svenska Volleybollförbundet, Socialdemokraternas ungdomsförbund (SU), Strykfritt, RedKom, SweLaser och Gasoline Magazine.

Renoveringar- Utförda och planerade

Några renoveringar planerade? 

Under senare delen av 2018 planeras renovering av vissa hyresrätter samt ommålning av portar och trapphus i de västra fastigheterna och påbörjan av en upprustning av gemensamhetslokalen.

Takplåt, trädgårdar och lekplatser:

2016 slutfördes målning av takplåt samt arbetet med byte av elslingor, tak och stuprör. Under året fortsattes upprustningen av gårdarna med ny plantering, komplettering av möbler samt reparation och uppgradering av lekplatser. Tillsatt arbetsgrupp i styrelsen som utreder möjlighet till solenergi: Ja.

2015 målades takplåt och el slingor i tak samt stuprör byttes:  Ja, 2014 påbörjades arbetet med målning av takplåt och byte av el slingor i tak samt stuprör. Reparation av takplåt och OVK-besiktning av ventilationen samt radonbesiktning utfördes. Bärlinor till hissar byttes ut och gårdarnas lekplatser upprustades av säkerhetsskäl.

Brandskyddsinspektion med efterföljande åtgärder utfördes även detta år: Ja

Föreningen följer en underhållsplan och fastigheten besiktigas årligen? Ja.

Parkering och garage:

I Garaget som tillhör föreningen finns 92 garageplatser med infart från Tullgårdsgatan 9. Plats kan hyras till en kostnad om ca 1400 kr/månad. Här finns även 3 MC-platser och 12 elbilladdningsplatser. Pris för elplats är 1950 kronor (1400 + 550 kr/mån för elplats) + faktisk elförbrukning (ca 100 kronor per månad i beroende av laddningsbehov). 

Vid frågor och intresse kontakta Fastighetsägarna som administrera parkeringsplatserna, tel. 08-617 76 65. I området råder även boendeparkering, för mer info se www.stockholm.se

Bestämmelser kring elbilladdningsparkering även kallad elplats:

Pris gällande parkering: Från och med den 1 januari 2018 ett fast hyrestillägg om 6 600 kr per år (550 kr permånad). Kostnaden utgår eftersom Hyresvärden har haft en investeringskostnad för installation av el-bilsplats.Utöver det tillkommer ett rörligt tillägg för faktisk elförbrukning till självkostnad. Hyresvärden har rätt att debitera kostnaden med ett á contobelopp (för uppskattad kostnad).

Á contobelopp under år 2018 är ca 1200kr per år (100 kr per månad). Beloppet kan komma att justeras om det sker prisförändringar för el.

Kostnaden för elström utgår enligt mätare för garageplatsen och avräkning görs i efterhand efter faktisk förbrukning.”

Cyklar:

Cykelställ på innergårdarna. Cykel och barnvagnsrum intill varje trapphus.

Tv och bredband

Föreningen är ansluten till kabel-TV via ComHem och bredband via Ownit AB. Bredbandshastigheten är 100 Mbit/s i båda riktningarna och kostnaden är 100 kr/månad. Med TV via bredbandet erhålls ett utökat TV-utbud vid sidan av ComHem. Ownit har avtal med Canal Digital som leverantör. För mer info om kanalutbud, se www.canaldigital.se.

 

 

 

/ Styrelsen bostadsrättsföreningen Tullstugan 3

 

 

 

 

Uppdaterad 2018-09-04