!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

Elisabeth Morris Elebring
Ordförande
Bor på Trålgränd 5A sedan 1994. har bott i både Mexico och USA i ca 22 år. Civilekonom/MBA och har jobbat inom finansiella sektorn i mer än 25 år. Jobbar nu deltid som konsult inom bank och finans som mentor och coach. Tidigare styrelseuppdrag i bl a Svenska Simförbundet, Idrottsakademin (Idrottsgalan) och IVAS Näringslivs styrelse.

Monika Kageryd
Sekreterare
Bor på Dörjgränd 2 sedan 1994. Jobbar sedan många år inom yrkeshögskolan som utbildningsledare. Fritiden utnyttjas till Friskit & Svettis, film & teater samt matlagning. Är medlem i Kollektivet Tullstugan.

Aime Laur
Kassör
Bor på Dörjgränd 6 sedan 2005. Har till största delen av yrkeslivet arbetat med ekonomi frågor i Stockholms läns landsting. Blir lätt engagerad som kassör i olika styrelse uppdrag, till exempel i Stockholms Estniska Sångkör. Min fritid ägnar jag gärna till att sjunga i kör, cykla och att skapa med färg och form. Är medlem i Kollektivet Tullstugan.

Fredrik Erlandson
Vice ordförande
Bor på Trålgränd 6 sedan 1994, nu tillsammans med fru och dotter sedan sonen flyttat ut. Civilingenjör, maskinteknik som konverterat via patentbranschen till eget företag inom telekom. Vistas gärna på fritiden i stugan i Roslagen, nedför en brant med skidor eller på en tur med tvåhjuling.

Juan Copoví-Mena
Ledamot
Bor på Trålgränd 5A sedan 1994. Civilingenjör och arbetet inom bygg- och fastighetsbranschen de senaste 30 åren. Arbetar idag som VD för två kommunala bostadsbolag i Södertälje.

Sophie Uppvik
Ledamot
Bor på Trålgränd 3 sedan 2009 tillsammans med fästmön Sofia. Arbetar som sjuksköterska inom palliativ vård. Är en nyfiken miljömedveten, flexitarian och djurvän som reser till nya platser så fort tillfälle ges. Hemma i soffan ser jag gärna på TV-serier och läser böcker. 

Gilla Wiklund
Ledamot
Bor på Dörjgränd 4 sedan 1994 och är medlem i Kollektivet Tullstugan.
Samhällsvetare och humanist, främst inom området nuspråklig svenska och kommunikation och information. Arbetat som redaktör, språkexpert och bokförläggare. Nu pensionerad från tjänsten som informationschef vid Brottsförebyggande rådet.

Göran Byqvist
suppleant
Bor på Ljustergränd 5A sedan 2010 tillsammans med hustrun Siv. Arbetade före pensionering med företagsledning i handelföretag. Har idag ett antal styrelseuppdrag, framförallt i ägarledda bolag.
Fritiden ägnas åt film, teater, konst, läsning och simning samt åt att rufsa barnbarnen i håret.

Ann-Cathrin Eklund
suppleant
Bor på Dörjgränd 2 sedan 1994 tillsammans med man och en son och en dotter. Har universitetsutbildning inom ekonomi- och marknadsföring. Arbetar idag som Marknadschef i energibranschen. Har arbetat i energibranschen och innehaft olika chefsbefattningar under senaste 15 åren och arbetade innan dess inom Telecombranschen. Erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet. Tillbringar gärna längre ledigheter i sommarhuset på Öland.

Carl-Henrik Aroenius
suppleant
Bor på Trålgränd 1 sedan 2010, med hustru och tre barn. Civilekonom/MBA och har arbetat i bank och finans sedan drygt 30 år. Erfarenhet från både offentliga sektorn och internationella banker men lika långt engagemang inom föreningslivet bl a 10 år i annan bostadsrättsförenings styrelse.

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2017-04-27